Държачи за боркорони за метал

Държача (или адаптера) за боркорони се поставя към шпиндела на машината. Желателно е охлаждането на боркороната да е вътрешно. То се осигурява чрез подаване на СОТ през пръстена и държача към центриращия щифт, който при пробиване отпушва отвора в опашката на боркороната. При работа с боркорони за метал с дълбочина на пробиване по-голяма от 55 мм се използват центриращи щифтове от две съставни части.

Повечето магнитни бормашини предлагат стандартно монтиране на държача за боркорони в шпиндела на машините.
Предлаганите държачи покриват разпространените стандарти за захват. Държачите могат да се монтират на всички машини за обработка на метал, при които може да се използавт боркорони със съответната опашка.

Държачи за боркорони с опашка Weldon

Weldon е най-разпространеният захват за боркорони за метал. Разработен е във варианти 19.05 mm за боркорони ≤ Ø 60 и 31.75 (или за краткост - 32 mm) за боркорони ≥ Ø 61 мм. Други типове захват са този на фирма Fein - "Quick-IN" 18 и 32 mm, на Nitto Kohki - "Nitto OneTouch", както и "Nitto/Universal".

Калас консулт предлага възможност за използване на всички видове захвати чрез разнооброзие от преходи и адаптери за различните стандарти.

MC.2: MK2 - Weldon 19.05 mm

без пръстен за охлаждане

MC.2 - Държач МК2 - Weldon 19

Държач с МК2 за боркорони с диаметър ≤ Ø 60 мм и с опашка Weldon или Nitto/Uni 19.05 mm, без система за вътрешно охлаждане на боркороната.

IMC.20: MK2 - Weldon 19.05 mm

с пръстен за охлаждане

IMC.20 - Държач МК2 - Weldon 19

Държач с МК2 за боркорони с диаметър ≤ Ø 60 мм и с опашка Weldon или Nitto/Uni 19.05 mm, с използване на система за вътрешно охлаждане на боркороната.

IMC.2Q: MK2 - Weldon 19.05 mm

бързосменен, с пръстен за охлаждане

IMC.2Q - MK2 - Weldon 19

Бързосменен държач с МК2 за боркорони с диаметър ≤ Ø 60 мм и с опашка Weldon 19.05 mm, с използване на система за вътрешно охлаждане на боркороната.

MC.3: MK3 - Weldon 19.05 mm

без пръстен за охлаждане

MC.3 - Държач МК2 - Weldon 19

Държач с МК3 за боркорони с диаметър ≤ Ø 60 мм и с опашка Weldon или Nitto/Uni 19.05 mm, без система за вътрешно охлаждане на боркороната.

IMC.30: MK3 - Weldon 19.05 mm

с пръстен за охлаждане

IMC.30 - Държач МК3 - Weldon 19

Държач с МК3 за боркорони с диаметър ≤ Ø 60 мм и с опашка Weldon или Nitto/Uni 19.05 mm, с използване на система за вътрешно охлаждане на боркороната.

IMC.3Q: MK3 - Weldon 19.05 mm

бързосменен, с пръстен за охлаждане

IMC.3Q - MK3 - Weldon 19

Бързосменен държач с МК3 за боркорони с диаметър ≤ Ø 60 мм и с опашка Weldon 19.05 mm, с използване на система за вътрешно охлаждане на боркороната.

IMC.30/32-N: MK3 - Weldon 32 mm

с пръстен за охлаждане

IMC.30/32-N - Държач МК3 - Weldon 32

Държач с МК3 за боркорони с диаметър ≥ Ø 61 мм и с опашка Weldon 32 mm, с използване на система за вътрешно охлаждане на боркороната.

IMC.40/32: MK4 - Weldon 32 mm

с пръстен за охлаждане

IMC.40/32 - Държач МК3 - Weldon 32

Държач с МК4 за боркорони с диаметър ≥ Ø 61 мм и с опашка Weldon 32 mm, с използване на система за вътрешно охлаждане на боркороната.

020.0116Q: 1/2"x20 UNF - Weldon 19 mm

без пръстен за охлаждане

020.0116Q - 1/2"x20 UNF - Weldon 19

Държач с 1/2"x20 UNF (женски) за боркорони с диаметър ≤ Ø 60 мм и с опашка Weldon 32 mm. За ECO.32, ECO.32-T, ECO.40/2, EBM.360.

Електронен магазин на Калас консулт ООД

Посетете електронния магазин за повече информация за всички предлагани адаптери, преходи и държачи за инструменти!